هنر سرمه دوزی امکانی موثر برای اشتغال زنان
چهارشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۷
0 نظر
30 بازدید

 مژگان خوشبخت

هنرمند و مدرس سرمه دوزی

صنایع دستی ایران در کنار ظرفیت های فرهنگی و هنری متنوعی فراوان، یکی از بخش های تولیدی کشور است که می تواند به بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده ها کمک های قابل توجهی داشته باشد. عرصه ای که در آن زنان جامعه در کنار انجام امورات زندگی خود، چه در شهرها و چه در روستاها، می توانند به تولید این محصولات خلاقانه بپردازند. تنوع رشته های صنایع دستی در ایران بسیار قابل توجه است و با توسعه و معرفی بیشتر و فراگیرتر آن، می توان انتظار داشت تا شرایط اقتصادی فعالان این حوزه که اغلب به صورت خود اشتغالی فعالیت دارند، بهبود و ثبات بیشتری پیدا کند. در میان رشته های صنایع دستی، حوزه رودوزی های سنتی که دارای گرایش های مختلفی است و اغلب هنرمندان آن را زنان تشکیل می دهند. از آنجا که این هنرها به طور سینه به سینه از مادران به دختران آموزش داده شده، همواره به عنوان یک مهارت پسندیده در بین بانوان ایرانی مورد تجلیل و تکریم قرار داشته و تولیدات آنها که حاصل خلاقیت ذهنیشان است، دارای ارزش اقتصادی قابل توجه بوده و می تواند تاثیرات محسوسی در بهبود معیشت خانواده ها داشته باشد. در واقع فعالیت زنان هنرمند در رشته های رودوزی سنتی مانند سرمه دوزی، آنها را در جایگاه یک فعالیت هنری-اقتصادی قرار می دهد، که از یک سو می توانند خلاقیت خود را در قالب یک اثر سرمه دوزی متجلی سازند و از سوی دیگر؛ آن خلاقیت را تبدیل به ارزش اقتصادی کنند. حرکتی که خواهد توانست در شرایط مختلف تاثیرات سازنده ای در بهبود شرایط معیشتی خانواده به جای بگذارد.

سرمه دوزی به عنوان یکی از رودوزی های سنتی ایرانی، با استفاده از مواد اولیه ارزان و دردسترس، موقعیتی را فراهم می آورد تا بانوان هنرمند، با تجلی بخشیدن به خلاقیت ها و طرح های ذهنی خود و اجرای آن بر روی پارچه، اثری خلق کنند که هم دارای جنبه زیبایی شناسانه و تزئینی است و هم یک محصول فرهنگی و کاربردی که می توان کاربری های فراوانی برای آن تعریف کرد. در کنار اینها، این محصول پس از آماده شدن، دارای یک ارزش اقتصادی است و می تواند با ایجاد گردش اقتصادی برای هنرمند، امکان توسعه فعالیتش را فراهم آورد. از این رو بانوان علاقمند به این رشته هنری، خواهند توانست با یک اشتغال مطلوب، فعالیت خود را در فضای خانه و در کنار دیگر اعضای خانواده انجام دهند، بدون اینکه نیازی به تغیر مکان فعالیتشان داشته باشند. در واقع سرمه دوزی امکان خود اشتغالی برای زنان را به گونه ای موثر فراهم می آورد تا آنان در کنار دیگر مسئولیت های اجتماعی، در زمینه اقتصادی نیز حضور فعالانه ای در جامعه داشته باشند.

از دیگر ویژگی های هنر سرمه دوزی می توان به قابلیت آن برای ارتباط با دیگر رشته های هنری اشاره کرد. این هنر از یک سو؛ می تواند بسیاری از نقشمایه های بومی و سنتی ایران را بر روی پارچه ثبت و معرفی کند؛ و از سوی دیگر در ارتباط با رشته هایی مانند طراحی لباس، از ظرفیت خود برای زیباتر کردن لباس های مختلف استفاده نماید. توجه به این قابلیت ها می تواند تنوع قابل ملاحظه ای از محصولات را ایجاد کند و در نتیجه آن مخاطبان بیشتری را جذب محصولات فرهنگی ایران کند. در شرایطی که مخاطبان داخلی نیز یکی از نقدهای خود را در زمینه تکراری بودن تولیدات و طراحی محصولات مطرح می کنند. بنابراین می توان با نگاهی دقیق تر به ظرفیت های این هنر، از قابلیت های آن برای رونق بخشیدن به محصولات فرهنگی امروز بهره برد و مخاطبان بیشتری را جذب آن کرد.

در شرایط موجود به نظر می رسد تاکید و توجه بیشتر به حرفه های بومی و سنتی که بخش قابل ملاحظه ای از آن در قالب صنایع دستی شناخته می شوند، رویکرد کارآمدی برای حل بخشی از چالش های اقتصادی و اشتغال در جامعه ما باشد. در این بین زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه که تاثیر تعیین کننده ای در تربیت نسل ها بر عهده دارند، با حضور فعالانه خود در عرصه هایی مانند سرمه دوزی خواهند توانست که از یک سو فعالانه به مطلوب تر کردن شرایط اقتصادی خانواده کمک کنند و از سوی دیگر این سنت های هنری را به فرزندان خود آموزش داده و آنها را به طور مستقیم با جنبه های اصیل هنر و فرهنگ ایران آشنا سازند. بنابراین انتظار می رود نهاد های متولی امر فرهنگ و اشتغال با نگاهی جامع تر به این هنر، بسترهای لازم برای فعالیت زنان را فراهم آورده و زمینه های لازم برای رشد آن را به وجود آورد تا در نتیجه چنین فعالیت هایی، شاهد حرکت و پویایی بیشتری در جامعه باشیم.

آگهی استخدام
نیازمندیهای استخدامی
ثبت نام آزمون استخدامی
استخدامی
آزمون استخدامی
شغل
استخدام
کار
کارگویا
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر